NO KĀ IR ATKARĪGA ŪDENS SĀRMAINĪBA JEB PH?

pH līmenis jeb ūdens sārmainība ir atkarīga no kalcija, magnija, kālija un nātrija karbonātu un bikarbonātu koncentrācijas ūdenī – jo augstāks šo minerālvielu saturs, jo augstāks pH līmenis.

Dabā svaiga ūdens pH līmenis parasti ir robežās no 6,0 līdz 7,5. Protams, ir arī ūdens ar zemāku pH līmeni, piemēram, purva ūdens. Turklāt ir vairāki avoti vai pazemes ūdeņi ar pH līmeni 9,0 vai augstāku. Šādus ūdeņus var uzskatīt par sārmainiem. Diemžēl pasaulē ir maz vietu, kur dabā šāda sārmaina ūdens ieguve ir iespējama.

Turklāt dabīgajā ūdenī var būt pārāk augsta mineralizācijas pakāpe, kas nozīmē, ka tajā ir pārāk liela izšķīdušo minerālvielu un mikroelementu koncentrācija, kas ir kaitīgi organismam. 

Atpakaļ uz emuāru